lovdata2Lovdata er åpen! Nettsiden inneholder blant annet norges lover. Nettsiden finner du her: https://lovdata.no/

 

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.