Nettsider tilgjengelig under prosjektet Digital skole

NRK OG NRK-TV
https://tv.nrk.no/ 
https://www.nrk.no/

Faktisk
https://www.faktisk.no/

Statistisk sentralbyrå
www.ssb.no

Naturfag
https://www.naturfag.no/

FN
https://www.fn.no/

LEXIN
https://lexin.oslomet.no

Ordbøkene
https://ordbokene.no/

Vilbli.no
www.vilbli.no

Ordbok/synonymer
https://www.powerthesaurus.org/

Forskning.no
https://forskning.no/

Bioteknologirådet
https://www.bioteknologiradet.no/

Google translate
https://translate.google.com/

Campus Increment
https://campus.inkrement.no/b/SelfStudy

PressReader
https://www.pressreader.com/

Gapminder
https://www.gapminder.org/