IKT

Denne websiden er for alle som går på datakurs.

This webpage is for students who study ICT.

 

HKdir

HKdir har laget mange fine digitale ressurser. Her finner du en oversikt over det de har laget:

https://hkdir.no/voksenopplaering/opplaering-i-grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter

 

 

E-læring som trener dine digitale ferdigheter:
https://anett.kompetansenorge.no/ (Velg "Fortsett uten registrering")
Treningen tar 45 - 60 minutter

 

Kode gjennomsiktig 5

Nettstedet for faget Informasjonsteknologi 1 og 2

 

  

Valutakalkulatorer

https://www.dinside.no/104522/valutakalkulator: her kan du beregne dagens valutakurs for euro og 49 andre valutaer. Tast inn beløpet i utenlandsk valuta - velg valuta fra rullegardinen, og se hva beløpet er verdt i norske kroner. Du kan også endre det norske kronebeløpet og se hva det tilsvarer i valgt valuta. Tallene er basert på den prisen du må betale om du vil kjøpe fremmed valuta i sjekker og tilsvarer kostnaden for vanlige turister.

Bruk Google til å regne om valuta. For å regne om 300 norske kroner til euro skriver man i søkefeltet: 300 nok in euro

 

 Computers and Electronics - how to articles from wikiHow

Kun for lavere sikkerhet - Open prisons only

wikihow logowikiHow has Computers and Electronics how to articles with step-by-step instructions and photos. How to instructions on topics such as Hacks, Internet, Software and more.

http://www.wikihow.com/Category:Computers-and-Electronics