Campus Inkrement nå også for engelskfaget

Campus Inkrement har lenge vært en skattekiste for realfagslærere. Nå utvides funksjonaliteten til å omfatte engelsk.

Campus engelsk01

Kursene som er lagt opp så langt er beregnet for ungdomsskolebruk, men kan også benyttes i videregående opplæring. Campus Inkrement for engelsk er åpen på både høy og lav sikkerhet.